Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg

Om os

Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg er en lokalforening under Landsforeningen Ligeværd.

Geografisk dækker vi hele Sønderborg kommune.

Vores CVR nummer: 31116791.

Formål:

At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for borgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for at samfundet giver ligeværdige muligheder for den enkelte.

Hvad gør vi for vores medlemmer?

Vi er i tæt dialog med politikerne fra Sønderborg kommune, for at forhindre at det er vores børn og unge med særlige behov der bliver tabere når budgetterne lægges.

Vi står altid til rådighed, hvis vores medlemmer har brug for en hjælpende hånd til møder med for eksempel Sønderborg kommunes familie og unge rådgivere, hvor vi kan være bisidder.

Cirka 2 gange årligt bliver der lavet relevante arrangementer i lokalområdet.

Landsforeningen udgiver det digitale magasin "Ligeværd.online" med gode lærerige historier om børn og unge med særlige behov, bofællesskaber, efterskoler og lovgivningsmæssige tiltag og meget mere. Udkommer hver 14. dag.

Landsforeningen udsender hver måned et nyhedsbrev pr. e-mail.

Download informationsfolder om Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg hér.

Download vedtægterne for Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg (pdf)