Ligeværd Sønderborg

Nyheder og debat

13. maj 2023: Generalforsamling
Ligeværd Sønderborg afholdt d. 13. maj sin årlige generalforsamling. Se referat.
 
7. december 2018: Ligeværd Sønderborg er ikke lukket!
Ligeværd Sønderborg trak sig i sommer ud af Landsforeningen Ligeværd og den skilsmisse giver en hel del bøvl og chikane fra landsforeningen.
 
Landsforeningen Ligeværd har således skrevet til vores medlemmer, at vi er lukket og at medlemmerne fremover er en del af landsforeningen og Ligeværd Sønderjylland. Foreningen Ligeværd Sønderborg er dog på ingen måde lukket - vi lever i bedste velgående og medlemmerne er statdig tilknyttet Liveværd Sønderborg. Vi fortsætter vores aktiviteter som hidtil med at hjælpe unge med særlige behov. 
 
 
 
5. april 2018: Kommunen har fejlet i hver anden anklede børnehandicapsag
Sønderborg kommune har fortsat en meget høj fejlrate i behandlingen af sager med børnehandicap. Læs mere her (link til Sønderborg Nyt)
 
8. august 2017: Ligeværd viser STU-tilbud frem for byrødder
Ligeværd var guide på en tur til Esbjerg og Rødding, hvor et par medarbejdere fra Sønderborg Kommune samt byrådsmedlem Jesper Kock og to byrådskandidater fik set to STU-steder, hvor man både tilbyder undervisning, fritids- og botræning.

STU er en Særligt Tilrettelagt Uddannelse, en slags ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
 
Læs mere på Sønderborg Nyt
 
9. maj 2017: Generalforsamling
Generalforsamling for Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg afholdes d. 9. maj kl. 18.30 i Klub 54 (Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg). 
 
8. december 2014 - Det sociale danmarkskort (Jyllands-Posten)
På over 100 forskellige kriterier måles kommunernes indsats overfor udsatte og handicappede børn og voksne på det sociale område. Resulatetet er plottet ind på et danmarkskort der inddeler kommunerne i 5 grupper afhængig af hvor godt de behandler de udsatte og handicappede. Sønderborg kommune ligger i den fjerde dårligste gruppe ud af fem. Læs artikel.
 
28. juli 2014 - Ligeværd: Trods farveskiftet i byrådet er vi ikke optimistiske
Det er desværre ikke blevet lettere for børn og unge med særlige behov efter kommunalvalget, og vi har desværre måttet klage mange gange til Statsforvaltningen over Sønderborg kommunes afgørelser - og vi får som regel medhold.
Da kommunen fortsat ikke lytter til vores argumenter, er det fremover planen straks at sende klagerne til statsforvaltningen i stedet for at søge en løsning med kommunen. Vi har nemlig (og heldigvis) erfaring for at kommunen lytter når Statsforvaltningen udtaler sig. 
 
24. februar 2014 - Inklusion i folkeskolen
På radioens P4 Syd argumenterer bl.a. Jørn Trrane fra Ligeværd for at hverken lærere eller forældre til "normale" børn er klar til inklusion. Nogle kommuner har haft for travlt med at indføre inklusion uden at efteruddannelse af lærerne og penge er fulgt med. Hør indslaget via dette link
 
30. dec. 2013 - Ligeværd: STU-uddannelsen kan bruge efterskoler
De tider, hvor Sønderborg Kommune sendte unge med særlige behov på efterskoler, der er specielt gearede til unge med særlige behov er slut. Sønderborg Kommune vil selv stå for specialundervisningen til denne særlige gruppe unge mennesker. Det synes vi i Ligeværd ikke er nogen god idé.
 
8. nov. 2013 - Dialog med forældre stopper klagestrøm over vidtgående sprcialundervisning
Sønderborg har i flere år haft en kedelig førsteplads når det gælder klager over vidtgående specialundervisning. Langt om længe synes udviklingen dog at være vendt. Fra 26 klager i 2011 til kun 4 klager i 2013. Den primære årsag menes at være en bedre dialog mellem kommune og forældre. Ifølge formanden for Ligeværd Sønderborg (Jørn Thrane) er forvaltningen Børne- og Uddannelse blevet bedre til dialog, mens dialogen halter for forvaltningen Sundhed og Handicap, der varetager ungdomsuddannelserne.
 
22. okt. 2013 - Ligeværds Jørn Thrane modtog pris fra Frøs Herreds Sparekasse
Vores formand er blevet hædret af Frøs Herreds Sparekasse med Lederprisen for hans lederarbejde i Landsforeningen Ligeværd og for hans utrættelige arbejde med at hjælpe familer, der har børn med særlige behov. Uden Jørn som bisidder ville deres liv have set helt anderledes ud, siger Frøs Herreds Sparekasse. Stort tillykke til Jørn - det er meget fortjent!
 
6. okt. 2013 - Jørn Thrane efterlyser ressourceforløb til bogligt svage
Jørn Thrane, der er formanden for Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg, langer hårdt ud after forvaltningen i Sønderborg kommune. Ifølge Jørn skal kommunen lave et "ressourceforløb", når unge er færdige med den særligt tilrettelagte undervisning (STU). Desværre laves disse ressourceforløb ikke altid, men det resultat at ingen har overblik over om de initiativer der igangsættes er gode eller dårlige for den unge.

25. sep. 2013 - Handicapdebat: Voldsomme udfald mod byrådspolitikere
Byrådsmedlemmer og -kandidater var inviteret til en debat om handicappolitikken. Mens byrådsmedlemmerne mente at de så nogenlunde havde indfriet deres valgløfter fra forrige valg, mente andre at de så godt nok skulle afsltte med en heftig slutspurt.
 
24. sep. 2013 - Ligeværd: Sydtrafik tænker ikke på handicappede
Indførelsen af Rejsekortet vil helt sikkert føre til at en del unge med særlige behov ikke kan finde ud af hvordan det skal bruges - endsige bestille det. Beskeden fra Sydtrafik er, at "så må de bare lade være med at køre bus"! Sydbus påpeger dog, at en anden mulighed er at købe de dyre enkeltbilletter. Nogen vejledning fra Sydtrafik skal de tilsyneladene ikke regne med!
 
18. sep. 2013 - Ligeværd: Forvaltningen blæser på vores aftaler
Trods fuldmagter med klare aftaler, sender forvaltningen i Sønderborg Kommune skrivelser til unge med særlige behov udenom bisidderen. Resultat: Den unge bliver forvirret, usikker og frustreret fordi de ikke forstår hvad der sker.
Læs artikel fra sønderborgnyt.dk hér (pdf)
 
29. maj 2013 - Manglende botilbud efter endt STU-ophold
Læs artikel om konkret sag, hvor kommunen på trodes af utallige rykkere ikke er klar med et botilbud efter endt STU skoleophold i anden kommune. Vores formand Jørn Thrane er rystet over sagsbehandlingen i Sønderborg kommune.
 
6. maj 2013 - Unge på STU og manglende uddannelsesstøtte
Læserbrev af Jørn Thrane i Jydske Vestkysten om at unge på STU ikke kan få SU eller anden uddannelsestøtte, men er henvist til at tømme egne lommer inden de kan få kontanthjælp.
Læserbrevet blev sendt til avisen inden kontanthjælpsreformen blev offentliggjort, hvor unge på STU ikke længere først skal opbruge egen formue inden de kan få uddannelsestøtte i form af kontanthjælp.
 
April 2013 - Kontanthjælpsreformen: Ingen modregning for formue for unge på STU 
Særlig tilrettelagt undervisning (STU) er et uddannelsesforløb til unge med særlige behov. Men i modsætning til andre uddannelser er STU ikke SU-berettiget. Den unge er henvist til kontanthjælp, hvilket betød at den unge først skulle opbruge en eventuel formue (f.eks. fra en børneopsparing) inden der kunne ydes kontanthjælp. Efter at bl.a. Ligeværd har påpeget denne urimelige forskelsbehandling, er det netop blevet aftalt i den nye kontanthjælpsreform, at unge på STU er fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen. Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014.
 
 
August 2012 - Reform af førtidspension - dialog med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
I et brev til beskæftigelsesministeren gør formand Jærn Thrane udtryk for at reformen af førtidspension og fleksjob kan ramme unge med særlige behov. Frygten består i at unge med særlige behov udsættes for meningsløse ressourceforløb uden perspektiv, og som fastholder den unge i økonomisk afhængighed af sine forældre, da man ikke kan leve af en kontanthjælp på bare 5660 kr pr. måned. I en tid med mange arbejdsløse, vil unge med særlige behov ikke have en chance på jobmarkedet.
 
 
  
Juli 2012 - Reform af førtidspensionen - unge med særlige behov i klemme?
Da regeringen i samarbejde med de borgerlige partier vedtog en reform af førtidspensionen besluttede de samtidig, at unge med særlige behov er tvunget til at blive boende hjemme hos mor og far.
Det er essensen af et åbent brev som tre lokalformænd i Landsforeningen Ligeværd (herunder vores egen formand Jørn Thrane), har sendt til De Radikales gruppeformand Marianne Jelved, som samtidig er formand for paraplyorganisationen Ligeværd, der bl.a har Landsforeningen Ligeværd som medlem.
 
 
 
 
Interview med Jørn Thrane, Lokalforeningen Ligeværd Søndeborg
25. maj 2012 - Kommunen beskyldes for arrogance overfor borgere
 
Vores formand Jørn Thrane fortæller i et interview i Jydske Vestkysten, at kommunen ikke evner dialogen med borgerne. 
 
Baggrunden er, at Sønderborg Kommune er den kommune der har flest klagesager over specialundervisningen fra borgerne - og borgerne får som oftest ret i deres klager.
Ud fra de erfaringer Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg selv har gjort med kommunen, mener vi at mange klager kunne undgås med bedre dialog og oplysning fra kommunens side. Ja, faktisk mener vi, at  nogle af nøglepersonerne hos kommunen burde skiftes ud!
 
 
 
11. maj 2012 - Flyt ansvaret for STU-uddannelsen
Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg opfordrer Sønderborg byråd til at flytte ansvaret for STU-uddannelsen fra Sundhed og Handicap forvaltningen til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Fordi: Sundhed og Handicap forvaltningen har ingen erfaring med tilrettelæggelse af uddannelser, hvilket netop er Børne- og Uddannelsesforvaltningens spidskompetance.
(STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).